Противно на очакванията, депозантите на изпадналата в несъстоятелност Корпоративна търговска банка /КТБ/ не се втурнаха да теглят парите си от първия ден. Вчера в 10 финансови институции започнаха изплащането на влоговете, но пред офисите им нямаше никакви струпвания. Банкови служители споделиха, че са очаквали значително повече хора и са създали необходимата организация да ги посрещнат и обслужат бързо. Дали заради лошото дъждовно време или поради всеобщо желание да се спести чакането, такова всъщност липсваше. В банковите офиси броят на обслужваните граждани не се отличаваше съществено от стандартните дни.  
Повечето граждани, дошли все пак да се разпоредят с парите си, споделиха, че оставят депозитите в същата банка и засега поне нямат намерение да ги местят. Неочаквано се оказа, че забавеното изплащане всъщност носи печалба на някои вложители - тези, които са държали в КТБ депозити в щатски долари и някои други валути. Американската валута поскъпна стремително точно в периода, когато Корпоративна беше затворена. От 20 юни досега курсът й се повиши с над 10% спрямо лева и късметлиите всъщност получават тази доходност само за половин година. „Имах към 6000 долара в КТБ, добре че не започнаха изплащането на 21 юли, както бяха казали първоначално. Тогава доларът бе по 1,44-1,45, сега ми го платиха по близо 1,59. И съм с почти 1000 лева отгоре“, сподели един от щастливците, имали късмета или предвидливостта да заложат на американската валута. Всички спестявания в чужди валути се изплащат в лева по курса на БНБ от 4 декември 2014 г.
Депозантите в левове и евро в КТБ претърпяват малки загуби, тъй като няма да получат лихви само за периода от отнемането на лиценза на банката досега. Това стана на 6 ноември, тоест преди по-малко от месец. Много повече неприятности на всички вложители донесе блокирането на парите им, с които трябваше да посрещнат неотложни нужди. Някои бяха принудени да теглят бързи заеми от друго място, за да покрият зейналите дупки в семейния бюджет.
Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, тоест до 4 декември 2019 г. За да получат достъп до целия размер на подлежащата на изплащане сума, те трябва да посетят офис на определената им обслужваща банка. Там могат да оставят получената сума на влог в същата банка, да наредят превод на сумата по посочена от тях сметка в друга банка или да изтеглят парите в брой. Междубанков превод през БИСЕРА (еднократно) е без такса за вложителите, както и откриването на сметка в съответната обслужваща банка.

Гаранционният фонд: При възражения вложителите трябва да се обърнат към КТБ

Всякакъв тип възражения на вложителите се подават в Корпоративна търговска банка. Това обясни вчера председателят на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков.
Всички вложители, които са отишли в банковите клонове, изплащащи гарантираните влогове, и не са вписани в списъците на вложителите, трябва да отидат в КТБ и да подадат възражение, в което да кажат, че възразяват, че не са включени в списъка на лицата, обясни Миленков.
Друго нещо, за което вложителите имат право на възражение, е ако считат, че сумата, която им се съобщава от банката, не е тази, която трябва да бъде изплатена. И в този случай трябва да се подаде възражение в офис на КТБ. Срокът, в който квесторите на КТБ трябва да върнат отговор на възраженията е 7 дни. Фондът получава коригираната информация след разглеждане от квестори, подчерта Миленков.