Министерството на земеделието ще ускори работата по комасацията на 100-те хиляди декара земеделска земя, включени в пилотния проект от 2011 г., съобщиха от ведомството. Процедурите за уедряването на нивите бяха открити през миналата година. Сред 20-те обхванати землища са тези в Горно Абланово и Борово.
През октомври и ноември тази година ведомството е придвижило одобрението на два от проектите. Забавянията в графиците на изработка на плановете се дължат основно на преструктурирания при участниците в процеса на уедряване на земите, а също и на бюрократични спънки от страна на структури на местната власт, както и частично поради неколкократните промени в правителствата. До този момент са приети 5 комасационни плана, но русенските още чакат на опашката.
С цел за бързо приключване на процедурите земеделското министерство ще възложи и усъвършенстване на информационната система „ФЕРМА“ в общинските служби по земеделие, за да се постигне автоматизирано издаване на окончателните документи за собственост.
Неотдавна министърът на земеделието Десислава Танева съобщи, че през този мандат ведомството ще направи необходимото за създаване на Закон за комасация на земята, който да насърчи създавнето на ефективни стопанства.