Ако имате вила в крайградските зони, която вече е разфасована тухла по тухла от „работливи“ вандали, е добре още преди началото на кампанията по плащане на местните данъци и такси да направите необходимото, за да я отпишете от партидата си. В противен случай ще трябва да се бръкнете и да платите на Общината за съществуването й, макар че то вече е в миналото.
Впрочем неотдавна пред такъв проблем се озова и общински служител. Със сигурност неговият казус не е единичен случай, защото повече от 20 години във вилните зони се извършва систематичен погром, а цели ромски фамилии се прехранват от това. Резултатът е стотици обезкостени хижи, някои от които сведени само до основите.
Ако има такива, които скоро не са наглеждали имота си, е добре да наминат край него, за да не се окаже после, че са платили данък за нещо, което вече го няма в реалността. Колкото по-навреме, толкова по-добре, защото процедурата по отписване съвсем не става аламинут.
За да зачеркнат общинските данъчни разрушената постройка от регистрите, им е необходим документ, който да докаже, че тя не съществува. Както обясни шефката на дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, ако има нови обстоятелства в имотното състояние на гражданите, те са задължени сами да уведомят Общината за това. Щом веднъж някой е декларирал вила, ние му начисляваме по закон данъка, ако не бъдем уведомени, че тя е разрушена, защото няма как да знаем, че това се е случило, поясни тя. Робева още уточни, че за такива постройки, освен данък сгради, се плаща и такса за обществена хигиена.
Разбира се, чиновниците не могат да разчитат само на честна дума, затова изискват скица, от която да се вижда, че в поземления имот вече няма вила. Ако в кадастъра постройката фигурира, първо трябва да се подаде молба в Общината, тя да назначи комисия, която след оглед да удостовери липсата на хижата. Едва тогава с това заключение може да се направи промяна в Агенцията по кадастъра и да се издаде нова скица, за да се представи тя пред данъчните.
Както се вижда, не става бързо. Но пък от друга страна, хората, които са потърпевши от пладнешките грабежи, си заслужава да извървят тази процедура. Вярно, за вилните имоти данъците не са високи, но въпросът е принципен - нелепо е да се плаща за нещо, с което човек вече не разполага. Да не говорим, че постройките водят след себе си и начисляване на такса смет в частта й за обществена хигиена.