Уникална електронна картотека на всички растителни и животински видове на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите донесе на началника й Дауд Ибрям престижна награда от екоминистерството. Тя му бе връчена на официална церемония в София от директора във ведомството и ръководител на програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Яна Георгиева.
Създадената от РИОСВ-Русе база данни, каквато все още няма в нито една екоинспекция в страната, дава бързи справки за цялата дейност на инспекцията - нормативни документи, извършени проверки, защитени видове, инвестиционни намерения и др. Данните постоянно се актуализират и така максимално се облекчава комуникацията между институциите и се избягва разпращането на писма за всяка справка.
Наградата за прилагане на Географски информационни системи за ефективно управление и опазване на биоразнообразие се присъжда за 16-а година в три категории - „Централна администрация“, „Регионална и местна администрация“ и „Частен бизнес“. В церемонията участваха близо 400 представители на централната и местна власт, бизнеса, неправителствени организации, академичната общност и медиите в страната.