Имаме желание „Студентски столове и общежития“  най-после да бъдат част от структурата на университета и се надяваме това да стане факт до няколко месеца. Това каза ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев по време на първия си делови разговор с областния управител Стефко Бурджиев вчера.
Бурджиев коментира, че и за него икономически целесъобразното решение на въпроса за студентските общежития е предложението на ректора. Ще направя всичко възможно да му съдействам, защото е алогично една собственост, която е в университетския кампус, да бъде управлявана и експлоатирана от други структури, при това изключително тромаво, с голяма администрация, а средствата, които се генерират като минимални печалби, да не остават в университета, категоричен бе областният управител.
Двамата имат обща визия и за развитието на Регионалния академичен център (РАК), като предмет на вчерашния им разговор бе и въпросът със собствеността на сградата, в която се помещава центърът. Друго тяхно общо намерение е институтът по земеделие „Образцов чифлик“ да стане част от университета. Идеята е през клъстър или общообразователно звено да започнем да готвим кадри с агрономическа насоченост, каза Бурджиев.
Живея със съзнанието, че университетът е институцията, с която можем да постигаме резултати в развитието на областта, освен това той е средището, където се готвят кадри за администрацията, посочи още областният управител.
Имаме подписан меморандум за разбирателство между областите Русе, Разград, Силистра, Търговище и Велико Търново, който ще бъде преподписан. Русенският университет има отговорност в целия този регион да бъде център за наука и изследвания, а РАК е звено, което ще подпомогне развитието на региона, каза Белоев и изрази безрезервната си подкрепа за бъдещата съвместна работа.