Дистанционно обучение с електронни форми с 800 студенти ще провежда от догодина Русенският университет. Това съобщиха ректорът Христо Белоев и проф. Ангел Смрикаров на заключителна пресконференция вчера по проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет“.
Университетът вече е оборудван с 11 лекционни зали с интерактивни презентационни и видеоконферентни системи, както и IP камери. По този начин всяка лекция може да бъде наблюдавана и слушана не само в реално време от студентите, но и в удобен за тях момент - лекциите могат да се записват в създадената виртуална библиотека, която вече разполага с около 300 курса за дистанционно обучение и 6 видеолекции. Стойността на проекта, който има за цел да развие електронните форми на дистанционно обучение във всички факултети на университета, е на стойност близо 800 000 лева. Около 300 преподаватели от всички катедри в университета участваха в изпълнението на проекта, а 1459 студенти бяха обучени дистанционно.
В рамките на проекта са създадени и пет виртуални лаборатории за дистанционно обучение. Всеки факултет и филиал разполага с 12 лаптопа с Windows 8. Един от важните резултати от проекта е изградената обратна връзка между обучителите и обучаваните.