Възторзи, сълзи на умиление и трепетни въздишки предизвикаха самодейките от групата „Чилновските баби“ при представянето си на Деветия национален преглед на самодейните пенсионерски и читалищни колективи, който се проведе в София. Форумът, който бе посветен на 10-ата годишнина от създаването на Съюза на пенсионерите 2004, събра 117 певчески и танцови колектива и десетки индивидуални изпълнители, които показаха дарби и таланти в импозантната сграда на Военния клуб на жълтите павета. Чилновските баби спечелиха правото да участват с отличното си представяне в края на октомври на прегледа „Талантът възраст няма“ в Русе.
Трите песни, изпълнени от групата, както и индивидуалните представяния на певиците Донка Великова и Айгюл Бариева впечатлили публиката, сред която били и много чилновчани, живеещи в София. Ръководителката на състава, сърцатата Стефка Атанасова рецитирала своето стихотворение „Село мое“, а върхова точка в аплодисментите и възторзите предизвикало ревюто на оригинални старинни битови тъкани - възглавници, черги и ковьори. Своята възхита от това как в Чилнов грижливо и талантливо пазят фолклорното богатство не скрил и именитият композитор и музикален фолклорист проф.Петър Льондев, който дошъл на прегледа по специалната покана на Стефка Атанасова. Нещо повече - проф.Льондев обещал, че в началото на следващата година ще дойде в русенското село, за да запише песните на Чилновските баби и да ги издаде в книга.
Дни след изявата в София станало ясно, че талантливите самодейки от русенското село са класирани на първо място за цялостно представяне. Това изживяване беше най-хубавият ми подарък за 70-ия ми рожден ден, признава Атанасова. Тя и нейните дружки са признателни и на хората, благодарение на които осъществили пътуването и поредната си бляскава изява. Това са Цветелин Райков, Илиян Николов, Радослав Радев, Даниела Янкова, фирмите „Жокей“ от Две могили и „Интертранс“ от Русе и сдружението „Единни за Две могили“.