Над 75 000 тона трошен камък, 4500 тона пепелина или 2850 тона гасена вар и 950 тона пепел ще бъдат използвани за рекултивирането на старото сметище на Русе, което вчера започна с водосвет и символична първа копка. Традиционното менче с вода бе плиснато от екологичния министър Ивелина Василева, а в церемонията участваха кметът Пламен Стоилов и екипът му, депутатът Пламен Нунев, зам.областният управител Валентин Колев, шефовете на специализираното предприятие на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на МОСВ Ренета Георгиева, директорът на РИОСВ в Русе Дауд Ибрям и други гости.
Проектът ще излекува най-голямата екологична рана на Русе - над 300 дка в непосредствена близост до града вдясно от пътя за Николово, стигащи до границата на постоянно населена вилна зона.
На близо половината от тях са гудроновите ями, които съхраняват трупани с десетилетия отпадъци от нефтопродукти. С течение на времето на тази площ са напластени отпадъци с височина 23 метра. Дори през зимата полагахме неимоверни усилия, за да може да спираме пробивите, които се получават от тези гудронови ями. През лятото пък всички русенци и живеещите в района са свидетели какво представлява избиващият от стените на това старо депо гудрон, каза кметът Пламен Стоилов.
Проектът на стойност 22,5 млн. лева включва две основни части - техническа и биологическа рекултивация. За техническата ще бъдат изразходвани описаните в началото тонове инертни материали. Гудроновите отпадъци ще бъдат обезопасени, ще се изведат безопасно и контролирано образуващите се при това газове, ще се изолира сметището от подпочвени води и ще се възстанови и заздрави екологичната обстановка. Съществен момент е биологическата рекултивация, която включва затревяване, залесяване и която ще направи района изцяло съответстващ на всички екологични изисквания и норми.
Времето за реализация е 5 години, но според кмета с изпълнителя е договорено техническата рекултивация ще приключи много по-рано.
Ние правим интервенция на един терен с размери 1200/250 метра, което е старото депо за отпадъци, което е започнало да функционира през 70-те години на 20-ти век и твърде бързо изчерпа своя ресурс, посочи Стоилов. 
Екоминистърът Ивелина Василева съобщи, че в България има 124 депа, като 108 не съответстват на изискванията, но след приключването на проекта депото в Русе няма да е част от тях.