Наемите на общинските имоти със стопанско и административно предназначение трябва да се актуализират на всеки 6 месеца, като се коригират с процента на инфлацията. Кметът обаче предлага началните цени да не се вдигат, тъй като икономическата ситуация е трудна, поради което една част от общинските имоти остават без наематели. Трайно незает остава целият 5 етаж в сградата на ул. „Фердинанд“ 3а, част от имот на „Боримечка“ 43, част от шестия и целия седми етаж от сградата на „Котовск“ 1, имоти в кметствата, пише в мотивите си до Общинския съвет градоначалникът. Иначе  средногодишната инфлация за периода декември 2011 - ноември 2012 спрямо декември 2010 - ноември 2011 е 2,8 %. Стоилов обаче изтъква, че дори и с този малък процент не е разумно наемите да скачат, защото през миналата година почти всички общински имоти, които са били разиграни на търг, са спечелени на начални наемни цени. Както става ясно, позицията на Общината е: по-добре по-ниски цени, но в бюджета да влизат пари, отколкото общинските обекти да стоят празни и в хазната да няма постъпления.