Няколко хиляди чиги бяха пуснати в Дунав вчера в природния парк „Персина“ от природозащитната организация WWF, която разселва застрашени есетрови риби. Чигите са генетично чисти, с доказано дунавски произход, защото хибридизацията е голям проблем за оцеляването на застрашените видове. За да имат шанс да се ориентират и да оцелеят в реката, те са отгледани в близки до естествените условия в земнонасипни басейни, където са се хранили с естествена храна.
Чигата е един от шестте дунавски есетрови вида и единственият, който не мигрира в Черно море. Тя е най-дребната есетра - достига над 1 м дължина, а понякога някои риби достигат и до 3 м.
Предвижда се WWF да разсели 50 000 малки есетри. Те ще бъдат маркирани в левия преден плавник с магнитна марка. Марките ще позволят да бъдат проследени по-добре миграционните пътища на есетрите и местата им за размножаване.