Всеки шести работещ в Русенска област се разписва срещу минимална заплата. Всеки 18-и е нает на непълно време, което значи, че поне официално взема и по-малко. Броят на наетите лица намалява, а заплатите се увеличават, но остават под средните за страната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро за третото тримесечие на годината.
Наетите по трудово и служебно правоотношение в областта са 67 300, а 10 200 работят на минимална работна заплата. 3800 души са наети на непълно работно време. Най-голям е относителният дял на лицата с месечно възнаграждение от 340 лева в преработващата промишленост (37.3%), но в сравнение с предходното тримесечие броят им намалява с 13.7%.
В обществения сектор работят 13 800, а в частния  - 53 500 души или 79.4% от всички заети в областта. Спрямо края на второто тримесечие работещите в обществения сектор намаляват с 1.4%, а в частния - с 2.4%. В рамките на периода юли-септември т.г. на работа в предприятията в областта са приети 6189 души, а напусналите на различни основания са 7663-ма, така че броят на работещите е намалял с 1474.
Ножицата в доходите между работещите в обществения и частния сектор намалява, но остава сравнително висока в сравнение с останалите региони на страната. В обществения сектор средната работна заплата за периода юли-септември 2014 г. е 768 лв., а в частния сектор -  665 лева. Вероятно разликата не е чак толкова голяма заради популярната практика в множество по-малки фирми работещите да се осигуряват на едни пари, а реално да получават други на ръка. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи намаление с 9 лв. или с 1.2%, а в частния нараства с 14 лв. или с 2.2%.
Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 12.2% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 15.6%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 11.0%, докато за Русенска област разликата достига 15.5%.