Севдалин Желев е инженер по електроника и автоматика. Дипломира се в Русенския университет през 1991 година и веднага започва работа в „Топлофикация Русе“. Оттогава работи без прекъсване в дружеството, като се издига от оператор до началник ел.лаборатория, енергетик, началник Електроцех. От миналата година ръководи направление „Управление на активите“ в дружеството, а сега поема поста изпълнителен директор от Георги Недев, който бе избран за депутат в Народното събрание.
Женен, с две деца. Запален рибар.


- Г-н Желев, ще се промени нещо в „Топлофикация Русе“ с новия изпълнителен директор?
- Политиката и инвестиционната програма се запазват, продължаваме направеното досега. Никакви промени не се предвиждат.
- Решава ли се проблемът със закъсняващите плащания от НЕК?
- Няма никакво развитие. НЕК ни дължи 22 милиона лева, нямаме никаква договорка или график за намаляване на тези задължения. Което ни поставя в много трудно положение да изпълняваме основната си дейност и да изплащаме навреме работните заплати.
- Има ли в такъв случай опасност да останем на студено през зимата?
- Не, имаме към 50 000 тона въглища в склада, които ще ни стигнат поне до Нова година, а имаме и договори за доставка. Няма опасност да останем без гориво.
- Има ли вероятност цената на топлоенергията да се промени от 1 януари?
- Засега никаква. Нашите разчети показват, че необходимост от увеличение няма. Няма и искане от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да подготвим някакви нови предложения. Няма причини топлоенергията за домакинствата да поскъпва.
- В последните дни множество електронни медии тиражират новината, че според евродиректива, залегнала в нашия Закон за защита на потребителите, всеки ваш абонат вече може да се откаже от ползването на топлинна енергия и да не заплаща за сградната инсталация. Каква е вашата позиция по този въпрос?
- Двата закона - за защита на потребителите и за енергетиката, влизат в противоречие по този въпрос. С него би трябвало да се занимае Народното събрание и да го отстрани. На този етап няма процедура, по която някой да се откаже от ползването на топлоенергия в топлофицирана сграда. И дори някой да дойде с такова заявление, ние няма какво да направим.
- Как върви изграждането на сепариращата инсталация за битови отпадъци?
- Изградихме трафопостовете, доставено е оборудването. Текат проектирания, подготвят се документи за строителството. Което най-вероятно ще стартира напролет, тъй като зимата вече е близо.