Картина, рисувана със суров нефт, получи ректорът проф. Христо Белоев от проф. Рамиз Хумбатов след подписването на договора за сътрудничество между Русенския университет и Висшето училище по нефт в Баку (ВУНБ), Азърбайджан.

Документът бе сключен днес в заседателната зала на Канев Център. Както беше съобщено, предложението за съвместна учебна и научна дейност бе направено от азърбайджанската страна. Основната цел на споразумението русенското висше училище да подкрепи чрез факултета по Електротехника, електроника и автоматика и специално катедрата по Автоматика и мехатроника подготовката на висококвалифицирани специалисти по бакалавърската специалност „Автоматика“ в Баку. Договорът урежда пряка преподавателска, методологична, експертна и организационна дейност на представители на Русенския университет в Баку, както и провеждане на краткосрочни обучения в Русе на преподаватели от Баку. Русенският университет се ангажира да предостави свободен достъп на ВУНБ до библиотечните и информационните си ресурси. Ще осигури също експертна помощ при създаването и поддържането на съответните обучителни лаборатории. 

Зам.-ректорът по науката, обучението и международните отношения на висшето училище, проф. Рамиз Хумбатов, и доц. Манаффадин Намазов от катедрата по Компютри и компютърни технологии гостуват от вчера на русенския факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ и катедрата „Автоматика и мехатроника“, с академичната общност на които проведоха опознавателна среща и конкретни разговори за бъдещата си съвместна дейност.