Кметът Пламен Стоилов подписа Хартата за многостепенно управление на Европа, която беше приета в началото на април 2014 година от Комитета на регионите. Тази стъпка е продължение на принципите на партньорство на Община Русе, която е носител на сертификата за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Хартата има за цел общо европейско управление, осъществяване на проекти за многостранно сътрудничество между регионите и градовете в Европа и обществените и граждански организации.
Хартата ангажира подписалите я да вземат решенията открито и прозрачно, а в процеса да участват съответните публични и частни партньори, както и да изготвят новаторски и цифрови решения.
Страните трябва да насърчават европейското мислене, участието на гражданите в политическия цикъл, териториалното сътрудничество и да модернизират своите администрации.