Европейската комисия e убедена в значимостта на автомагистрала „Хемус“ за България. Това стана ясно след края на поредния кръг неформални преговори на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова за новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г (ОПТТИ), които се проведоха днес в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на министерството.
„Най-трудно беше да убедим ЕК за включването на автомагистрала „Хемус“ в обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, но след множеството разговори вече виждаме разбиране от тяхна страна колко е важно за България да бъде изградена магистралата“, каза министър Николина Ангелкова.

По думите й проектът ще допринесе за развитието на Северна България и има много висока проектна готовност. „В случай, че имаме финансиране, още следващата година можем да започнем строителство в участъка от Ябланица до Ловеч“, допълни тя. Всичко това превръща проекта в много реалистичен вариант за бързо усвояване на средства по новата оперативна програма, като същевременно допринася за постигне на баланс на инвестициите между Северна и Южна България.

По време на днешните разговори е било обсъждано и нивото на подготовка на Мултимудалната транспортна стратегия, по която експерти на министерството работят съвместно с Джаспърс, както и въпросите, касаещи допълнителното финансиране за бюджета на програмата. По тази причина, още следващата седмица, ще бъде проведен видео конферентен разговор между представители на ЕК, ЕИБ, Джаспърс и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обсъждане на двете теми.

Припомняме, че проектът за изграждане на автомагистрала „Хемус“ е включен в предложения на ЕК вариант на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, като е разделен на три етапа с обща индикативна стойност 780 млн. евро. Предвижда се частта от Ябланица до пътя Русе - Велико Търново да се финансира от оперативната програма, а остатъкът до Белокопитово – със заем от ЕИБ.

Включването на автомагистрала „Хемус“ в обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. не нарушава постигнатия баланс между пътни и жп проекти. Продължава работата по подготовката на всички останали приоритетни обекти, които са включени в обхвата на новия програмен период на програмата.