Производството на пшеница от реколта 2014 възлиза на 4870 хил. тона, показва анализ на Министерството на земеделието и храните. Реколтираните площи през тази година са общо 11 545 хил. дка или 98,9% от засетите площи. Средният добив на пшеница за страната от 422 кг от декар остава без съществена промяна спрямо миналата година, сочат данните на МЗХ. Подобно бе и положението в Русенско, където от засетите към 580 хил. декара с пшеница средният добив възлезе на 450 кг от декар.
Макар и с около 12% по-ниско спрямо рекордно високото ниво от предходната година, произведеното количество зърно остава съществено над вътрешните потребности, създавайки потенциал за поредна година да бъде реализиран значителен износ.
По данни на Националната служба по зърното най-много е произведената пшеница от 2-ра Б група - 44,41%, следвана от 3-та група - 41,52%; 2-ра група - 11,45% и 1-ва група - 2,48%. Към трета група попада определено количество пшеница със сравнително добри хлебопекарни показатели, която е напълно пригодна за производство на хляб и хлебни изделия. Това количество съставлява 22,21% от групата и може да се обособи като 3+ група.