Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 автомонтьор, средно специално обр.
1 възпитател – 5 клас, висше обр., за с.Тетово
2 машинни оператори – производство на изделия от бетон, средно обр.
1 портиер – производствена фирма, основно обр.
1 хигиенист в кухня, основно/средно обр., опит
3 шофьори – разносна търговия, кат.В, средно обр.
1 учител по математика и информационни технологии, висше обр. по специалността
1 начален учител, висше обр. – начална училищна педагогика, 10 години стаж, за с.Николово
1 елeктромонтьор, средно обр., 3 години опит
1 контрольор по качеството в машиностроенето, висше обр.
1 учител в детска градина, висше обр. – начална училищна педагогика, за с. Тетово
1 сътрудник по продажби, средно обр.
1 докер, основно обр.
1 монтажник на изделия от метал, средно техническо обр.
2 готвачи - за китайска бърза закуска, средно обр., владеенето на английски език е предимство
2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр.
1 технически изпълнител – в държавна институция, средно обр., компютърни умения
1 майстор на дюнери, основно/средно обр., опит
2 чистачи на производствени помещения, основно обр.
1 касиер, средно обр.
1 чистач в училище, основно/средно обр., опит
1 търговски представител, висше обр., компютърни умения
5 оператори на машини с електронно управление – машиностроене, средно обр., подходящо за мъже
1 оперативен счетоводител, висше/средно икономическо обр., работа със счетоводни програми, 3 години опит
9 машинни оператори – производство на санитарен фаянс, средно обр.
1 системен администратор, висше обр. – КСТ/информационни технологии
1 секционен майстор в чорапно производство, средно професионално обр., опит, за гр.Варна
2 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност, опитът е предимство
2 компютърни оператори – въвеждане на данни, висше обр., компютърни умения
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. по специалността
1 офис сътрудник, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 уеб програмист, висше обр. – КСТ, работа с HTML, CSS, JavaScript, PHP, mySQL, опитът и владеенето на английски език са предимство
1 ръководител по качеството – производство на изделия от метал, висше обр. – машинен инженер,  английски език, владеенето и на италиански език е предимство, компютърни умения, 2 години опит, за гр.Тутракан
3 миячи на прозорци и витрини, без изискване за обр.
2 настройчици на шприц машини – производство на електроинсталационни изделия, средно/висше техническо обр.
1 учител по изобразително изкуство, висше обр. по специалността
1 младши учител в детска градина, висше обр. - предучилищна педагогика
5 кредитни консултанти, средно/висше обр., компютърни умения
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр.
1 мениджър на екип, средно/висше обр., компютърни умения
1 счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 3 години опит
1 главен счетоводител, висше икономическо обр. – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми
2 оперативни счетоводители, висше/средно икономическо обр., компютърни умения
1 машинен оператор - шиене, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шлосер заварчик, основно/средно обр.
6 шофьори пласьори, средно обр., кат.В/С
1 специалист по танцово изкуство, средно/висше обр. по специалността
15 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., правоспособност
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
3 общи работници - месопреработване, основно обр.
4 шофьори пласьори на бутилирани напитки, средно обр., кат.В/С
2 механизатори, без изискване за образование, за с.Басарбово
3 артисти хористи, средно/висше обр., владеенето на чужд език е предимство
5 общи работници в строителството, основно обр.
1 майстор на тестени изделия, средно/основно обр., опит
3 кранисти - мостови кран, средно обр., правоспособност
2 сърцар-формовчици, средно обр.
3 леяри, средно обр., опит 1 година
3 шмиргелисти, средно обр., опит 1 година
3 общи работници в леярски цех, средно/основно обр.
2 спомагателни работници в мебелно производство, средно/основно обр.
1 готвач студена кухня, средно/основно обр.
1 комплектовач, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 автобагеристи, средно обр., 4 години опит
2 специалисти ВиК, средно/основно обр., 5 години опит
2 кофражисти, средно/основно обр., опит
2 кофражисти - бетонджии, средно/основно обр., опит
2 строители за ремонт на покриви и за хидроизолации, средно/основно обр., опит
3 шофьори, кат. D+Е, средно обр., опит
3 строителни тенекеджии, средно/основно обр., опит
1 помощник-готвач в заведение, средно обр., опитът е предимство
4 складови работници, средно обр.
1 инженер конструктор, висше техническо обр., CAD/CАM системи за проектиране, опитът е предимство
1 монтажник на алуминиева и ПВЦ дограма, средно обр., опитът е предимство
1 секретарка, висше обр., компютърни умения
2 касиери закупчици, средно обр., компютърни умения
4 строителни работници, основно обр., 3 години опит
1 шофьор кат. С+Е, средно обр., 3 години опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно обр.
2 шофьори на товарен автомобил - над 12 тона, кат.С+Е, средно обр., 3 години опит
1 автокранист, кат.С+Е, средно обр., правоспособност, 2 години опит
4 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр.
2 програмисти – софтуерни приложения, средно/висше обр. по специалността, английски език, 1 година опит
10 монтьори на промишлено оборудване, средно оспециално обр., 2 години опит
5 електрозаварчици, средно техническо обр., 2 години опит
3 шофьори пласьори на хлебни изделия, средно обр., кат.В/С, компютърни умения
1 книговезец, средно обр., 5 години опит
5 сладкари, средно специално обр., опитът е предимство
4 хигиенисти за търговски обект, основно/средно обр., работа на смени
6 оператори на машина за изтегляне на метал, средно обр., опит
1 шофьор на специален тежкотоварен автомобил, кат. Д+Е+АДР, средно обр.
2 миячи на превозни средства – автомивка, средно обр.
2 сервитьори, основно/средно/висше обр., опит
4 заварчици - МИГ/МАГ и СО заваряване, основно/средно обр., правоспособност
7 шлосери, средно техническо обр.
10 лични асистенти, средно обр., добър говорим немски, осигурено обучение
1 машинист на офсетов печат, средно /висше обр., 2 години опит
1 специалист предпечатна подготовка, висше обр., PhotoShop, 4 години опит
5 кофражисти, 5 зидари, 5 бетонджии, основно обр., опит
2 продавачи консултанти – бърза закуска, средно обр.
3 инженери конструктори, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, за Шумен
1 технолог – студена обработка на металите, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опит 6 месеца, за Шумен
4 търговски представители, висше обр., английски/немски/френски/руски/арабски език, компютърни умения, за Шумен
1 инженер климатични инсталации, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опитът е предимство, за Шумен
5 заварчици СО, средно специално обр., 3 месеца опит, за Шумен
1 технолог заваряване, средно/висше обр. по специалността, 6 месеца опит, за Шумен
1 водопроводчик, основно/средно обр., над 1 година опит
3 опаковачи на хлебни изделия, основно/средно обр.
2 пекари, средно обр.
6 агенти – директни продажби, средно обр., опитът в търговията е предимство
1 автомонтьор – леки и лекотоварни автомобили, средно обр., опит
1 агроном, висше обр. - агроном химик, кат.В, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
2 технически изпълнители, средно специално обр.
2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно обр., предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване
1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално обр., 2 години стаж
5 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ - машиностроене, средно техническо обр.
45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно обр.
14 готвачи в заведение, основно обр., опит
9 сервитьори, средно обр., за някои от местата се изисква английски език
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо обр., опит
4 техници механици, средно обр.
11 мехатроници, средно/висше обр.
4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно обр., 1 година опит
1 инженер - роботика, висше обр. - електроника/електротехника
2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., компютърни умения
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
4 заварчици /заваряване с оксижен и аргон/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
3 шлосери, основно/средно обр., опит
14 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 ръководител на шевно производство, висше обр. – текстилно инженерство, английски и немски език, компютърни умения, 3 години опит
1 крояч на банциг в шевно производство, основно/средно обр., опит
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
1 контрольор по качеството в шевно производство, средно обр.
1 машинен оператор на преса за гладене, основно/средно обр., 1 година опит
1 опаковач и експедитор в шивашка промишленост, средно обр., 1 година опит
1 работник спомагателни шивашки дейности – на 4 часа, средно/основно обр., подходящо и за пенсионер
2 изпълнителни на модели – шевно производство, средно специално обр.
5 машинни оператори на преса за гладене – шевно производство, средно/основно обр.
1 хигиенист - шевно производство, основно/средно обр.
10 шивачи на бельо, основно/средно обр., опитът е предимство
9 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит
5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше обр.
5 опаковачи на чорапи, средно обр.
2 кроячи накатвачи, основно обр., 1 година опит
1 накатвач в шевно производство, основно/средно обр., 3 години опит
1 уточнител в кроялен цех, средно обр., 3 години опит
3 оператори на филетки - шевно производство, средно обр., компютърни умения
3 технолог нормировчици – шевно производство, средно/висше техническо обр., чужд език, компютърни умения
3 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно обр.
18 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
4 моделиери конструктори в шевно производство, средно обр.
4 кроячи в шевно производство, средно обр.
4 шивачи на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
3 плетачи на чорапи, основно/средно обр.
3 кроячи на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
17 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
103 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 секретар на кметство, висше образование /за с.Горно Абланово/
1 учител по практическо обучение, висше обр. - технология и управление на транспорта /за гр.Бяла/
1 учител по история и география, висше обр. /за с.Полско Косово/
1 възпитател І-ІVклас, висше обр., начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
3 кредитни експерти, средно/висше обр. /за гр.Бяла, за гр.Борово и за гр.Две могили/
4 охранители – невъоръжена охрана, без изискване за образование /за гр.Бяла/
4 работници в строителството, без изискване за образование /за гр.Две могили/
1 шивачка, средно обр. /за гр.Борово/
1 шофьор на автокран, средно обр. /за гр.Бяла/
1 учител в детска градина, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Баниска/
1 възпитател, висше обр. /за с.Баниска/
1 куриер, основно обр. /за гр.Две могили/
33 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 ОТКК в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
35 бригадири в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
7 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител по английски език и музика, висше обр. по специалността /за гр.Сеново/

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.