Внесеният днес доклад на БНБ за ситуацията около КТБ и ТБ „Виктория” е най-изчерпателната информация, предоставяна досега на общественото внимание, става ясно от документа. Още в началото се поставя искането да се състави парламентарна комисия, която да предложи на Народното събрание проект за политическо решение на казуса с двете банки.
Освен това, в доклада е описана цялата история с поставения под специален надзор трезор, по дати и предприети стъпки от Централната банка, могат да се намерят и сведения за мнението на Управителния съвет на институцията за случилото се.

На първо място, прави впечатление, че като основен виновник за проблемите около КТБ са посочени медиите. В доклада се казва дословно:

„В седмиците преди 17.06.2014 г. редица публикации в медиите, интернет и социалните мрежи се фокусираха върху темата за състоянието на КТБ.

След 12.06.2014 г. беше налице засилено теглене на средства от клиенти на КТБ както в брой, така и чрез нареждания за превод по банков път. За периода 13–20 юни отливът на привлечени средства от КТБ възлизаше на 907 064 хил. лв., представляващи 12.98% от размера на привлечените средства на банката към 13.06.2014 г.

Коментарите и събитията, свързани с КТБ, оказаха влияние и върху поведението на клиентите на притежаваната от нея ТБ „Виктория“ ЕАД2. За периода 13–20.06.2014 г. отливът на привлечени средства от тази банка възлезе на 56 241 хил. лв., представляващи 17.8% от привлечените ù средства към 13.06.2014 г.

Ключов момент според БНБ е появата в медийното пространство на 18 юни 2014 година на писмо, подписано от лице, представящо се за служител на БНБ, факт, отречен по-късно от Централната банка. В текста е обявено, че подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, е призован на разпит в прокуратурата, както и това, че именно това длъжностно лице „не е упражнявало адекватен надзор върху КТБ”.

Силата на подобно анонимно и клеветническо по своята същност послание се е засилила, след като писмото е прочетено по БНР, без да се поиска мнението на Централната банка дали има нещо такова и дали подателят е на работа в институцията, подчертават от Управителния съвет на БНБ.

Това на практика е взривило ситуацията и тегленето на пари е придобило застрашителни мащаби. Следващата крачка в тази ситуация е могла да бъде само една – искане от страна на трезора за поставяне под специален надзор и последващо решение на БНБ.