Нито едно предложение за председател на Общинския съвет в Две могили не е постъпило на петъчната сесия в градчето. От групата на ДПС дори са излезли с декларация, в която се казва, че те няма да излъчат свой кандидат за ръководния пост, нито ще подкрепят някое от предложенията от другите политически партии. Така съветът остана и без временен председател, тъй като Айдън Карамехмедов от ДПС заемаше този пост до петък. Според правилника, сега трябва 1/3 от съветниците да се обединят около името на един от 17-те съветници, който да поеме временно ръководството и да подготви следващото заседание. Как обаче ще стане това, никой не знае, тъй като разслоението в съвета е на малки групички и трудно се стига до единомислие.
Както „Утро“ писа, Айдън Карамехмедов пое временно председателстването на Общинския съвет, след като Христина Ефтимова от ГЕРБ подаде оставка в началото на септември. Проведена бе извънредна сесия със задачата да се избере постоянен ръководител на съветниците. Тогава единственият предложен за поста бе именно деверът на бившата заместник областна управителка Айлян Карамехмедова. ГЕРБ обаче напусна заседанието преди гласуването на кандидатурата и само ДПС подкрепи Карамехмедов, но този вот не му стигна, за да оглави съвета.