"Малко са клиентите, които търсят нотариус, за да оставят завещание." Това съобщи пред Дарик председателят на регионалната колегия към Апелтивен съд в Пловдив Елена Андасарова.
Всеки нотариус може да провери чрез компютърна система дали човек е оставил завещание като справката е валидна за цялата страна. Тук става дума за нотариалните завещания, които се документират в присъствието на свидетели. Другият вид завещания са собственоръчните и те остават при този, който е изразил волята си за собствеността на неговото имущество след като почине.
Клиентите най-често посещават канторите за удостоверяване на подписи върху пълномощни, сделки за автомобили и имоти, както и за заверка на преписи за легализация на дипломи. Сделките с ипотека на недвижимо имущество напоследък са по-малко, каза Андасарова. По думите й хората са добре запознати с дейността на нотариусите и подхождат към тях с уважение и доверие.
Частните нотариуси отбелязват днес своя професионален празник. На 24 октомври 1998 г. се провежда учредителното събрание на Нотариалната камара в България. Вече от 16 години в страната ни е има частен нотариат.