Общинският съвет даде зелена улица за довършване на спортната зала за близо 30 млн. лева, след като на извънредна сесия вчера прие новия вариант на договора с частния инвеститор „Мол Русе Инвест“ ООД. Сега предстои страните да подпишат контракта, а в началото на следващата година Министерството на финансите да преведе 9 млн. лева на Общината, срещу които тя ще купи подземните гаражи на строителната площадка. С придобиването им Общината ще притежава 49% от капитала на дружеството, което в бъдеще ще стопанисва готовата зала.
Тъй като деветте милиона няма да са достатъчни за окончателното завършване на строежа, останалите близо 20 милиона ще бъдат осигурени от Сосиете Женерал Експресбанк по програма „Джесика“. Срокът, в който залата трябва да бъде завършена според гласувания договор, е 14 месеца от датата на подписването му.
Първият вариант на договора, който общинските съветници гласуваха през ноември, не беше одобрен от частния партньор. Съдружниците от „Мол Русе Инвест“ оспориха сумата от 7,2 млн. евро, която трябва да платят при завършване на залата. Тъй като тя била изчислена при застроена площ 138 хил. кв. метра, те настояха с оглед на променената икономическа ситуация дружеството да заплати на Общината стойността на реално застроената площ по 52,04 евро на кв. метър.
В крайна сметка преговорите на частните партньори с Министерството на финансите продължиха, а резултатът е гласуваният договор. Вчера дори представители на дясната опозиция признаха, че новият вариант гарантира общинския интерес. В него е записано, че до 2 години след въвеждане в експлоатация на спортната зала, мола, хотела, бизнес центъра и откритите паркинги дружеството се задължава да плати на Общината стойността на реално застроената площ, но не по-малко от 10 000 кв.м, при цена 52,04 евро на кв.м. В договора е гарантирано още обезщетение от 20 млн. евро за Общината при неспазване на предвидените срокове. При забавяне до 6 месеца за всеки ден обезщетението е в размер на 5 хил. лева. След изтичане на шестия месец 20-те милиона стават изискуеми и дължими.
В договора е заложено още подземните гаражи, които ще бъдат прехвърлени на Общината, да бъдат чисти от тежести. За да се гарантират вземанията на Общината, за нея да бъде учреден втори залог. Първият ще гарантира вземанията на банката.   
Кметът Пламен Стоилов обясни още пред съветниците, че този договор ще бъде подписан при 3 условия, които партньорът вече е приел: подписване на стария договор, под който липсваше подпис от страна на „Приста ойл“, джиросана корпоративна гаранция за 20 млн. евро от „Приста ойл“ на „Проект Русе“, запис на заповед от Пламен и Атанас Бобокови като физически лица, които ще гарантират обезщетенията в случай на забава или неизпълнение на строителството.
По време на двучасовите дебати стана ясно, че условията в контракта са съобразени не само с изискванията на МФ и частния партньор, но и на банката, която финансира програма „Джесика“. Тъкмо затова кметът Пламен Стоилов отказа да приеме редакционните забележки на опозицията. При установени параметри всяка поправка би могла да се окаже фатална за реализацията на този толкова важен за Русе обект, коментира той. А с Александър Неделчев за пореден път влязоха в лична схватка, при която кметът настъпи сериозно бившия заместник на Божидар Йотов.
Общо 17 предложения за корекции направиха съветници от различни политически сили. Някои от тях ги оттеглиха, а други просто не получиха гласовете на мнозинството. Само едно предложение на Силвия Алексиева бе прието от кмета. Така в крайна сметка в решението беше изрично записано, че договорът ще бъде подписан, само ако партньорите изпълнят 3-те условия, които Пламен Стоилов огласи.
Въпреки дългия дебат всички съветници се съгласиха, че проектът за спортната зала е изключително важен за Русе. А кметът ги увери, че той е последният човек, който ще подпише нещо против интересите на града.