Едностранно вдигнати лихви стана повод двама русенци да си потърсят правата в съда. И двата случая са по повод на кредити от „Уникредит Булбанк“ и некоректно отношение на трезора към кредитополучатели.
Първият случай е от 2006 г., когато Венцеслав П. теглил 70 000 евро ипотечен кредит от банката. Две години по-късно обаче финансовата институция въвела допълнителен компонент за олихвяване - премия. Нещо, което няма право да върши едностранно според съда.
В крайна сметка още през 2012 година Венцеслав П. се издължил - погасил 70 000 евро и около 24 000 евро лихви, но това не му попречи да оспори условията, по които е връщал кредита си. Състав на Русенския районен съд сметна, че русенецът е бил ощетен от банката, която на негов гръб се е облагодетелствала, като е получила повече от договорените пари. Затова осъди „Уникредит Булбанк“ да върне на човека малко над 12 000 лева, които са платени без основание, заедно с лихвите и около 2200 лева разноски по делото. Решението може да се оспори пред Окръжния съд. 
Банката е следвало да уведоми клиентите си за новите условия за формиране на годишия лихвен процент и промяната му и да ги въведе само след проведени с кредитополучателя преговори или постигнато съгласие. По делото няма доказателства за проведени преговори или постигнато споразумение за това чрез съставяне на нов лихвен лист. По този начин се е стигнало до едностранна промяна на договора, която е в противоречие с постигнатото между страните съгласие при сключването на  договора за ипотечен кредит, мотивира се съдът.
Втората ситуация е аналогична - през 2007 година е изтеглен кредит от 70 000 лева, а година по-късно „Уникредит Булбанк“ едностранно у увеличила неколкократно лихвите по него.
В условията на финансова и икономическа криза в края на 2008 година, предвид влошеното състояние на финансовите пазари е повишен рискът на финансовите институции и е увеличена цената на привлечения ресурс на местния пазар, което от своя страна е довело до изменение на лихвения процент в посока увеличение, посочи вещото лице, като даде отговор на въпроса какво е наложило този скок на лихвите.
И в този случай обаче районните магистрати сметнаха, че банката е получила неправомерно повече пари и я осъдиха да върне 5784 лева с лихвите, както и да плати 1453 лева разноски. Решението може да се обжалва.