Максималният осигурителен доход да се обвърже с минималната работна заплата /МРЗ/. Вноските за пенсия и безработица да се увеличат с 1%. Пенсионната възраст се увеличава с 4 месеца на година. Това са предложенията на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика, представени вчера.
Пенсионната възраст на жените и мъжете от 2015 г. се увеличава с по 4 месеца до достигане на 63 г. за жените през 2021 г. и 65 години за мъжете през 2018 г. Необходимият осигурителен стаж нараства със същата стъпка до достигане на 40 г. за мъжете и 37 г. за жените.
Първият вариант - ново предложение на експертите, е изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2036 г. на 65 години и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо очакваната продължителност на живота.
При втория вариант се предвижда изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2028 г. и след това въвеждане на автоматичен механизъм. При този вариант повишението на пенсионната възраст на жените е с по 2 месеца на година до 2016 г. и за периода от 2017 до 2027 г. е с по 4 месеца за година.
При мъжете пенсионната възраст се повишава с по 2 месеца до 2016 г. и след това - с по един месец на година, предвижда този вариант.
Третият вариант предлага изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете на 65 г. според годината на раждане и след това да се въведе автоматичен механизъм.
Предложенията предвиждат максималният месечен размер на осигурителния доход за 2015 г. да стане 3040 лв., ако е равен на 8 МРЗ, и 3800 лв., ако е равен на 10 МРЗ.
Предвижда се нарастване на осигурителната вноска за фондовете „Безработица“ и „Пенсии“ с по 1 процентен пункт от 2015 или 2016 г., а от 1 януари 2019 г. - само за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт.
Има и предложение още от началото на 2015 година да се въведе наказателна отговорност за длъжностни лица, които избягват установяването или плащането на задължителни осигурителни вноски.
Друго предложение е да се въведе лична осигурителна вноска за държавните служители и служителите от специалните ведомства, които до този момент не плащат осигурителни вноски. Тази мярка ще се прилага с компенсирано увеличение на работните заплати, за да не намалява доходът на лицата.
За ранното пенсиониране, на което имат право миньорите например, са разработени 4 варианта за промени. Правото им да се пенсионират по-рано от останалите ще се запази въпреки плавното увеличение на възрастта.
За работещите в специализираните ведомства, като полицаи и военни, се предлага въвеждане на пенсионна възраст, каквато за тях в момента няма.
Предлага се по-труден достъп до инвалидни пенсии, както и инвалидната добавка за пенсионерите да отпадне.