Само фирма „Берус“ е подала документи за участие в търга за почистване и опесъчаване на района на граничен пункт „Дунав мост“ през предстоящия зимен сезон. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. „Берус“ е внесла предложението си в последния ден от срока за подаване на документите.
Предметът на поръчката включва и услуги по почистване на пътническите и товарните терминали от сняг и лед, както и подходите към тях и прилежащите им площи в района на граничната зона. Прогнозната обща стойност е 65 000 лева без ДДС. Според изискванията на обществената поръчка фирмата трябва да реагира до 30 минути след подаване на сигнал, а машините й да са оборудвани с Джи Пи Ес система за контрол.
Фирма „Берус“ беше единствен кандидат и за поддръжката на четвъртокласните пътища в общината през следващите четири години.