Проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав“ е свързан с подобряване на корабоплаването по вътрешните водни пътища и има пряка връзка с транспортната програма на Министерството на транспорта. Затова ние предлагаме неща, които са изключително важни за постигане на много по-високи резултати в измерванията и събиране на информация, тъй като целта е до 2020 г. товаропотокът по Дунав да се увеличи поне с 20%. Това каза вчера на пресконференция за изпълнението на проекта изпълнителният директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав /АППД/ капитан далечно плаване Павлин Цонев.
Корабоплаването в смесения българо-румънски участък е доста сложно, тъй като няма шлюзове, които да подобряват условията за движение на плавателни съдове, каза Цонев. Затова всички мерки на АППД са насочени към закупуване на техника, с която страната да отговори на повишените изисквания. На първо време се изгражда джипиес геодезична мрежа, която ще бъде свързана с европейската референтна система и с европейската земна координатна система. По този начин ще се повишат резултатите и качеството на измерването и на строителството, което би могло да се случи, посочи кап.Цонев. Закупени и монтирани са 9 автоматични станции, които отчитат температурата на водата, скоростта на вятъра, атмосферното налягане, видимостта и други данни на електронни табла във всички градове по българското поречие на реката. В процес на изработване и доставка са 160 съвременни плаващи буйове със слънчеви панели, 980 несветещи брегови знаци и 20 светещи брегови фара. Ще се внедри система за мониторинг на плаващите светещи буйове и брегови светещи фарове, което ще доведе до модернизиране на системата за навигация в българския участък от реката. Предвидена е и доставка на съвременен хидрографен кораб за 7.2 млн.лева, който да подмлади остарялата флота на агенцията. Стойността на проекта, финансиран по Оперативна програма „Транспорт“,  е 11 762 000 лева и всичко това трябва да се случи до края на май догодина, уточни Павлин Цонев.