Русе да стане център на един от деветте туристически района, предвижда концепция, разработена от икономическото министерство. Според нея река Дунав е обособена в регион с приоритет круизен и културен туризъм, който се ръководи от нашия град.
България ще бъде разделена на девет туристически района, които трябва да се специализират в предлагането на различни продукти. Идеята бе залегнала в приетия още преди година и половина нов Закон за туризма, но предстои тепърва да се реализира.
В концепцията е предвидено българското Черноморие да бъде разделено на два региона - Северно и Южно, като съответно центровете им ще бъдат двата най-големи града - Варна и Бургас. Отделен регион ще бъде София, която според концепцията трябва да залага на конферентен и културно-исторически туризъм. Четирите големи планини в страната - Рила, Пирин, Родопите и Стара планина, ще бъдат обособени в отделни региони, но освен планинския туризъм ще развиват и други продукти. В отделен регион ще се обособи и Тракия с център Пловдив, където ще се акцентира на културен и винен туризъм.