Автобусите с номера 10, 16 и 33, които пътуват до вилните зони в околностите на Русе, ще продължат да получават по 80 стотинки на километър пробег от общинския бюджет, решиха вчера на сесията общинските съветници с 26 „за“, 6 „против“ и 8 „въздаржали се“.
Предложението на Пламен Рашев за субсидии в размер на 70 стотинки не беше прието. Мотивът на Рашев беше, че с намаляне на субсидията с 10 стотинки парите ще се използват за поевтиняване на картите на пътуващите. „Ние даваме субсидия на фирми, които предварително знаят, че линиите са на загуба. Даваме им суми да си покрият загубата, включително и рентабилността. А разполагаме с публични средства, които трябва да пестим“, каза още той. Милан Николов пък заяви, че контролът трябва да се засили, защото автобусите превозват пътници, без да им дават билети.
Трите линии се ползват основно от ученици и от възрастни хора за посещения на местата им около града. За доплащането на трите линии догодина са необходими малко над 102 000 лева. От януари до края на август тази година за линия 10 са изплатени 21 317,63 лева, за линия 16 - 22 419,77 лв. и за линия 33 - 25 348,13 лева.