От десетилетия учени и клиенти спорят относно безопасността на микровълновите фурни. Експертите обясняват, че без да бъдат проведени тестове, няма как да се каже със сигурност, а такива няма.

Безопасно ли е все пак да наблюдаваме през стъклото притоплянето на храната или трябва да отстъпим няколко метра настрани, докато микровълновата фурна спре?

Излъчването от уреда може да нагрее тъканите ви така, както загрява храната. Тя кара водните молекули в храната да вибрират. По този начин се произвежда топлината, която толкова бързо загрява храната.

60% от човешкия организъм е вода – твърдение, което обясняват страха от стоене в близост до микровълновата фурна. Излагането на високи нива на тези микровълни може да доведе до болезнено изгаряне. Най-чувствителни на големи количества лъчение са лещите на очите и тестисите на мъжете.

По данни на Администрацията по храните и лекарствата в САЩ сред вероятните странични ефекти от излагането са изгаряния, катаракта и временен стерилитет.

Важно е да се знае, че лъчението от микровълновата фурна е подобно на това, което излъчват мобилните телефони. То не може да промени никоя молекулярна структура. Микровълновите фурни всъщност излъчват по-малко енергия, в сравнение с инфрачервеното лъчение, познато още като топлината, която тялото отделя. Дори и когато изваждате храната си от фурната, радиацията не се прехвърля върху вас, нито вреди по някакъв начин.

Производителите са отговорни да обезопасяват вътрешното покритие на вратата на микровълновата фурна, за да се предотврати всяко „изтичане“ на радиация. Важно е това изолиране да бъде качествено, особено ако наоколо има деца или бременни жени.