Пазарът на имоти у нас наистина бавно се възстановява, но само като цени, не и като брой сделки, показват данните на Агенцията по вписванията за третото тримесечие. Дори в областните центрове броят на покупките намалява на фона на вътрешнополитическите и икономически проблеми на страната, обезлюдяването, високата безработица, влошените перспективи пред заетостта и ниските доходи.
Негативните тенденции се наблюдават и на пазара в Русе. През тримесечието са сключени 1522 сделки - с 9% повече спрямо третото тримесечие, но с 10 на сто по-малко на годишна база. За първите девет месеца на годината намалението на броя на сделките достига близо 11 на сто спрямо първите девет месеца на миналата година.
В национален мащаб пазарът запазва относителната си стабилност благодарение на по-оживените сделки главно в София, Пловдив и по Черноморието.
Агенцията обаче обобщава данните и не разграничава отделните сегменти на пазара - жилищни и бизнес имоти, както и земеделска земя и парцели. Данните за ипотеките например, както и статистиката от службите по вписванията в големите градове, където преобладават сделките с жилища, дават относителната картина на жилищния пазар в страната.
През третото тримесечие са сключени общо 57 658 сделки с имоти, сочи статистиката на агенцията. Спрямо второто тримесечие, когато са сключени малко над 54 500 сделки, се отчита ръст от 5 на сто, но на годишна база е отчетен спад от 3%. В областните градове (без София и София област, където пазарът стабилно върви нагоре) са сключени под 27 хил. сделки с имоти, което е с 2% по-малко на годишна база.
За първите девет месеца на годината продажбите на имоти в страната достигат близо 152 800, което е с над 4 на сто по-малко спрямо първите девет месеца на миналата година.
Столицата е и пазарът, където се наблюдава отчетлив, стабилен ръст на ипотечното кредитиране - с близо 8 на сто са се увеличили договорните ипотеки на годишна база през третото тримесечие, макар и за деветмесечието пазарът да остава сравнително стабилен с минимален спад от 0,3% на договорните ипотеки. В Пловдив пазарът също се възстановява с умерени темпове - за тримесечието ръстът на сделките достига 8%, на годишна база - 7,6%, а за деветмесечието спрямо първите девет месеца на миналата година - близо 2%.
Пазарът във Варна продължава силното си представяне, докато в Бургас растежът видимо се забавя. Броят на сделките през третото тримесечие се увеличава с 9,7% спрямо второто тримесечие във Варна и с близо 3% на годишна база, докато в Бургас през тримесечието е отчетен внушителен ръст от 13%, но на годишна база спадът приближава 10 на сто.
Оптимистична е ситуацията в Стара Загора - основният конкурент на Русе за челни позиции сред областните центрове. За тримесечието ръстът на сделките достига близо 28%, на годишна база е 8%, а за деветмесечието запазва относителна стабилност с минимален спад под 0,4%. В Стара Загора се наблюдава и най-отчетлива тенденция за спад на ипотечното кредитиране, т.е. от една страна сделките се финансират предимно със собствени средства или с други заеми, но е индикация и за силата на пазара на земеделски земи и терени за строителство.