Размерът на пенсиите няма да се намалява, а ще остане същият, ако има дефлация. Това ще бъде изрично записано в Кодекса за социално осигуряване (КСО), предвижда проект, подготвен от Консултативния съвет по пенсионната реформа. И занапред парите за старини ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли по т.нар. швейцарско правило, съобщава "Преса".
Това означава увеличение с процент, равен на сбора от 50% от ръста на инфлацията и 50% от нарастването на средния осигурителен доход за пред ходната година.

Експертите в съвета предлагат промяната, за да бъдат успокоени хората, че през 2015 г. пенсиите няма да бъдат намалени заради дефлацията през 2014 г. По действащия кодекс този проблем може да възникне, ако спадът на потребителските цени е твърде голям.

В КСО изрично ще се запише и коя инфлация ще се ползва при изчисленията - индекс на потребителските цени или хармонизиран индекс. В момента това не е уточнено в закона.

Консултативният съвет предлага и друга нова законова разпоредба - размерът на минималния осигурителен доход за земеделските производители да бъде равен на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Това означава увеличение от 240 на 420 лв. на месец. Сметките сочат, че това ще повиши със 75% постъпленията от вноски на земеделските стопани. За 2015 г. това са 8,440 млн. лв. повече осигурителни приходи. По данни на синдикатите сега едва 11,1%, или около 60 000 души, от заетите в сектора се осигуряват.