Всички знаете, че тези разговори , които проведохме днес са с предизвестен край, отбеляза Алиосман Имамов по време на брифинга на ГЕРБ и ДПС.

Основната цел на тези разговори , че двете политически информации се информираха взаимно, посочи Имамов.

Последствията от нашите разговори наистина са продукт на една нова коалиционна култура. и отбеляза, че те лежат  "на принципите на добрите отношения на политическите субекти".

Наистина прави силно впечатление сходството между нашите програми. Имамов попита обаче: "Защо при тази идеологическа и програмна сближеност ДПС остава извън политическите сили, които биха могли да участват в управлението?".

Нашата опасение остават в сила, защото те излизат извън нормалните политически обяснения и съображение, коментира обяснението на този въпрос Имамов, получен по време на срещата между представителите на двете партии.

"Вчера председателят на ДПС в своето изявление представи основните базови принципи, въз основа на които се изграждат нашите позиции за бъдещето правителство", обясни той.