Асансьорните фирми трябва да отговарят на нови, по строги изисквания, реши на последното си заседание кабинетът, променяйки няколко наредби към Закона за техническите изисквания към продуктите. Промените са инициирани след нещастния инцидент в София, при който загина жена, а няколко човека бяха ранени.
Както „Утро“ писа, по мнение на фирми от бранша 80% от асансьорите в Русе не се поддържат в съответствие с изискванията. Според тях, основна причина за това е практически липсващият контрол от страна на държавата, която предоставя лицензи на фирми с един човек персонал, без офиси и необходимо оборудване.
Приетите изменения са насочени към проблемите, свързани с формалното изпълнение на наредбите, материално-техническото и кадровото обезпечение на фирмите, осъществяващи техническите прегледи, непропорционалното съотношение между броя на инспекторите и броя на проверяваните съоръжения, както и унифицираната периодичност при прегледите, която към момента не отчита възрастта и техническото състояние на съоръженията.
Необходими са вече минимум три лица, които да изпълняват функциите съответно на специалист, осъществяващ дейностите по технически надзор, технически ръководител и отговорник по качеството. Въвежда се изискването поне един от тримата да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5 години стаж по специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.
С други промени лицензираните лица и лицата, вписани в регистъра по Закона за техническите изисквания към продуктите, се задължават да използват компютъризирана информационна система за електронно отчитане на извършваните от тях дейности по технически надзор. Електронно ще се отчитат и дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. Това ще гарантира максимално решаване на проблемите с формалните проверки, лесна оценка на риска и контрол върху лицензираните фирми.