Интригуващи асоциации, вдъхновени от китайската Година на синия дървен кон, впечатлиха многобройната публика на откриването на изложбата на русенски художници. Просторното пространство на втория етаж в Дом Канети се оказа изключително подходящо - както за кафявата хартиена пътека със следи от сини копита, така и за композицията с подредени шахматни фигури, в която само кончетата бяха оцветени в цвета-символ, но също и за препускащите по пътеки от конци шарени платнени кобилки в центъра на залата. Мъдри, замислени, ококорени любопитно конски изображения надничаха от платната, графиките и пластичните изображения.
Творбите на Валентин Георгиев, Вяра Гунева, Георги Пасев, Горан Памуков, Златка Стойкова, Ирена Парашкевова, Калоян Илиев-Кокимото, Красимира Кирилова, Николай Бузов, Пенка Минчева, Роберто Андреев, Таня Пасева предизвикаха оживление и адмирации сред публиката. Поредната изява от Дните на визуалните изкуства на русенското Дружество на художниците, СБХ-Русе и Художествената галерия в афиша на Есенния салон на културата бе открита от председателя на дружеството Георги Пасев. А Вяра Гунева подари единственото конче с крила от своята композиция на културния мениджър на дружество „Канети“ Елиза Калози, която си заминава от България, с пожелания за нови светли пътеки.
Изложбата ще остане в Дом Канети до 16 октомври.