Община Русе кандидатства по Програма Life 2014-2020 на Европейския съюз с концепция по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ на подпрограма „Околна среда“. В случай, че концепцията бъде одобрена, следва кандидатстване с проектно предложение. Затова кметът Пламен Стоилов предлага на общинските съветници на предстоящата сесия да дадат зелена улица за кандидатстване с проект, по който ще е необходимо да се осигури съфинансиране от 25% или около 50 000 евро. Концепцията и последващият проект предвиждат възстановяване на черната топола и залесяване на влажните зони по Натура 2000. Предвижда се изграждане на разсадник в местността Лагера, отглеждане на фиданки и залесяване на общински имоти в Басарбово.