Китай изпреварва Америка, превръщайки се в страната с най-голяма икономика в света. Това става ясно от проучване на Международния валутен фонд (МВФ). Анализът, изготвен от финансовата институция, се базира на разликата в цените на едни и същи продукти в двете страни, съобщава „Бизнес Инсайдър“.

Така например, една тениска в Шанхай, Китай ще струва по-малко отколкото в Сан Франциско, САЩ. Това е една от причините, която би следвало да се има предвид, при сравняването на двете икономически сили, обясниха от фонда.

Към момента, Китай е застигнала Америка и е на път да я задмине, спрямо покупателната способност на населението.

От графиката на МВФ се вижда, че до края на 2014г. Китай ще достигне 16,48% от световната покупателна способност, а Америка ще се доближи до 16,28%.

От изследването става ясно, че средностатистическият китаец печели в пъти по-малко от средностатистически американец.

За целта на проучването фондът сравнява американската заплата и китайската, но преизчислена в долари. Резултатите показват, че разликата между двете трудови възнаграждения не е достатъчно основание, за да се оцени платежоспособността на отделния човек, също и икономическите способности на страната.

Типичен пример за тези разминавания е изготвеният от списание The Economist индекс Бик Мак, който се публикува веднъж в годината. Той представлява неформален метод за измерване на паритета на покупателната способност между две валути. Стойностите на индекса се използват за проверка на това до каква степен еднаквите стоки имат еднаква цена в различните държави.