Преработвателната промишленост и земеделието са секторите, които заемат относително висок дял в икономиката на Русенска област и дърпат региона напред. Това стана ясно от презентацията на икономиста от „Индъстри Уоч“ Лъчезар Богданов пред русенски предприемачи по време на конференцията „Пощенска банка среща бизнеса“.
В някои сектори като производството на облекла и авточасти и воден транспорт Русе е национален лидер. Това са тесни сегменти от бизнеса, някои от които обаче могат да дръпнат много напред, каза Лъчезар Богданов. Той обърна специално внимание върху производството на автомобилни компоненти, което тепърва прохожда у нас и има огромен потенциал за растеж. Благодарение на фирми като „Монтюпе“, „Витте Аутомотив“, „Ал Филтър“ и др. градът ни е вече лидер в България в този отрасъл.
Според икономиста на „Индъстри Уоч“ две противоположни сили влияят върху лихвените нива на кредитите. От една страна Европейската централна банка води антидефлационна политика, дава трилиони евро на търговските банки при нулеви лихви, което натиска процентите надолу. От друга страна обаче увеличаването на държавния дълг на България води до нарастване на рисковата премия за страната ни, която изискват чуждите инвеститори. По тази причина лихвите у нас намаляват, но в Германия примерно са намалели три пъти повече, подчерта Лъчезар Богданов.
След кризата банките много по-внимателно преценяват на кого да дадат кредит като водещи са не обезпеченията, а очакваната възвръщаемост, стана ясно от изявленията на Ангел Матеев - директор „Банкиране малък бизнес“ в Пощенска банка. В много случаи кредитните институции играят ролята на коректив, който не позволява на предприемачите да се впуснат в твърде скъпи проекти, които не биха били толкова рентабилни.
Благой Палев - ръководител „Средни корпоративни клиенти“, представи бизнес модела на банката за работа с големи корпоративни клиенти, а директорът „Персонално банкиране“ Мартин Богданов разясни предлаганите специализирани услуги за заможни клиенти.
Пощенска банка има 3000 бизнесклиента от Русе и региона, а предоставените кредити възлизат на 170 млн. лева.