Държавен имот в Образцов чифлик от близо 19 декара ще бъде прехвърлен на Общината. Той е под управлението на транспортното министерство и някога е бил използван от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
Въпросните 19 дка са част от бившето жп разтоварище за гориво, което наскоро бе купено от фирмата за производство на локомотиви „Експрес сервиз“. Сделката бе сключена с Община Русе, след като държавата предварително й беше прехвърлила собствеността.
Заради разширяване на дейността си „Експрес сервиз“ иска и този имот, който е ненужен на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и тя вече е направила предложение за прехвърлянето му на Общината. Общинският съвет също даде съгласието си за задвижване на процедурата.У