Манипулационна за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци и инсталация за изгаряне на биомаса ще изгради в Голямо Враново местната фирма “Маккена 08”. Инвестиционното предложение вече е преминало през РИОСВ.
Инсталацията за изгаряне на възобновяеми енергийни източници (биомаса от слънчоглед и слама) включва монтаж на два водогрейни котела с мощност до 2.5 MWh, с които ще се отоплява полиетиленова оранжерия.
Манипулационната за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци ще бъде със застроена площ 6000 кв.м. В нея ще бъдат нареждани в касети по видове и временно съхранявана до експедирането й до пазара произведената от оранжерията на дружеството продукция.
Фирма “Маккена 08” е създадена през 2008 г. Според последния й финансов отчет, фирмата реализира оборот от 475 хил. лева, а активите й надхвърлят 2,2 млн. лева. В нея работят близо 50 човека.