Децата със специфични нарушения на способността за учене не са глупави, мързеливи или лоши, а техните родители не трябва да се чувстват виновни, че не са ги упражнявали достатъчно у дома, защото има начин да им се помогне под ръководството на опитен логопед. Това казва Светлана Стефанова, специалист в логопедични центрове "Медика". За всяко нарушение във вниманието на децата се прилагат специални техники и упражнения, като заниманията с малките пациенти са строго индивидуални. Работата при корекция на дислексията при различните деца може да започне по различен начин, съобразен точно със затрудненията в една или друга сфера.