В Логопедични центрове „Медика“ специалисти определят нивото на училищната готовност на детето преди първи клас. Обикновено това е добре да се направи около година, преди да тръгнат на училище. Целта е да има достатъчно време за коригиране или стимулиране на уменията, ако са констатирани дефицити.
Дали детето е готово да влезе в клас, съвсем не се изразява само в научаването на цифрите и буквите. Важно е дали има уменията, знанията и мотивацията за усвояване на учебната програма, тъй като готовността за училище има физически, психологически, неврологичен и социален аспект, коментира логопед Светлана Стефанова.
Има три основни компонента за психологическата готовност на децата - личностна готовност, интелектуална и социално-психологическа. В „Медика“ може да бъде направена диагностика дори на деца на 3-4 години за тяхното комуникативно, езиково и графомоторно развитие. Целта е да се открият децата с риск и те своевременно да бъдат насочени към специални програми за превенция на нарушенията при писането и четенето в първи клас.