Спешна проверка в „Дунарит“ започнаха вчера Инспекцията по труда и служба „Контрол на общоопасните средства“ /КОС/ в МВР по настояване на областния управител Симеон Иванов. Инспекцията в русенския военен завод е по повод инцидента във фабриката за взривни вещества „Миджур“ в Горни Лом, при която загинаха 15 души. В „Дунарит“ също се обезвреждат боеприпаси, освен това има и военно производство.
Проверката на КОС приключи без забележки, днес продължава работата на Инспекцията по труда.
Работим много добре с тези служби и приветствам всяко тяхно идване в „Дунарит“. Ние имаме трагичен спомен от взрива през 1993 година и полагаме всички усилия непрекъснато да повишаваме нивото на безопасност, обновяваме техниката си, повишаваме квалификацията на работниците, но всеки външен поглед на специалисти ни е полезен, затова оказваме пълно съдействие и се съобразяваме с всяко професионално мнение, каза за „Утро“ след края на работния ден вчера изпълнителният директор на „Дунарит“ Кръстю Кръстев.