„Енерго-Про“ дават възможност на клиентите си сами да отчетат електромерите си във връзка с промяната на цената на тока от 1 октомври. Тези, които направят самоотчет, трябва да подадат информацията на тел. 0700 161 61, в центровете за обслужване на клиенти или на [email protected] до 7 октомври. При клиентите, които не са подали показания, потреблението през отчетния период ще се разпредели пропорционално на дните преди и след промяната на цената.
Във фактурите на клиентите ще бъдат обозначени два подпериода - по старите цени до 1 октомври 2014 г. и по новите цени от 1 октомври 2014 година. Компанията си запазва правото да провери достоверността на декларираните показания от самоотчета.
С ден закъснение Държавната комисия за енергийно и водно регулиране вчера обяви новите по-високи цени на тока, които влизат в сила от 1 октомври. Увеличението е в рамките на предложените в средата на месеца стойности малко под 10%. За битовите клиенти на „Енерго-Про“ повишението е с 9.80 процента на дневната и с 9.51 процента на нощната енергия. Средното увеличение на битовите клиенти на регулирания пазар е 9.79 процента.
ДКЕВР увеличава цената, по която общественият доставчик НЕК продава електрическа енергия на крайните снабдители от 114.10 лв. за мегаватчас на 125.32 лв. на мегаватчас, което е повишение от 9.83%. Цената „задължения към обществото“ се увеличава от 17.37 лв. на мегаватчас на 18.93 лв. на мегаватчас. Така се повишава и електроенергията на небитовите потребители на свободния пазар, присъединени към мрежата средно и високо напрежение съответно с 2.2 и 1.6 процента.