Около 400 лева по-малко би отделило едно четиричленно домакинство тази зима, ако отоплява апартамента си на природен газ. Според изчисленията на „Овергаз“ месечната сметка за жилище от 80 квадратни метра през отоплителния сезон ще възлиза на 150 лева. След като увеличението на цената на тока от 1 октомври влезе в сила, крайната цена за битови потребители ще се увеличи от 17,3 лв./ кВтч до 18,9 лв./ кВтч с ДДС. За сравнение за отопление и гореща вода на същата площ с новата цена на електричеството това домакинство ще трябва да задели от месечния семеен бюджет 220 лева.
В момента цената на природния газ е с 30% по-ниска от тази на електричеството или 11,9 лв./ кВтч с ДДС срещу 17,3 лв./ кВтч с ДДС. С приемане на увеличението на електроенергията с 10% разликата ще се увеличи на повече от 35%.
По-ниската цена на природния газ гарантира по-голяма сигурност при планиране на месечните битови разходи, както и възможност за спестяване в дългосрочен план. Доказателство за това са данните от отоплителен сезон 2013/2014, когато газифицираните домакинства спестиха 14 милиона лева, а производството и обществено-административният сектор, които използват синьо гориво вместо мазут и нафта, икономисаха 125 милиона лева.
Освен финансова сигурност, използването на природен газ вместо електричество се отразява позитивно и на състоянието на околната среда. За последните 13 години са спестени 4 милиона тона емисии на атмосферата - въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах. Общините с най-голям брой газифицирани домакинства в страната спестяват над 65% от общия брой емисии на вредни вещества и парникови газове на въздуха. „Зелените“ отличници са София, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Монтана, Ямбол и Варна.
Природният газ не е единствената енергийна алтернатива на електричеството, но една от предпочитаните в районите с изградена мрежа. 60% от газифицираните домакинства в страната са сменили отоплението на ток с природен газ.