Ученици от няколко русенски училища получават възможност да се докоснат пряко до изобразителното изкуство и да се запознаят със съкровищата в русенската Художествена галерия. От дни момичета и момчета от Училището по изкуствата, СОУ „Христо Ботев“, Математическата гимназия, строителната гимназия и училище „Иван Вазов“ вече са част от новия проект, спечелен от галерията. Названието на идеята, която се реализира, е „Провокация и вдъхновение в галерията“, а финансирането е по програмата „Публики“ на национален фонд „Култура“.
Проектът ще продължи до края на ноември и включва презентации, уъркшопи, конкурси, дискусия. На финала творбите на учениците ще бъдат показани в една от залите на галерията, а след това ще бъдат отпечатани в книжка.