Площта на горите се увеличава, не намаляват и вековните гори, показват данните на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). В последните дни в медийното пространство бяха публикувани данни на неправителствени екологични организации за състоянието на горите в България, включително и на старите гори. Гората е природен феномен и нейната ценност е в това, че тя е естествен възобновяем ресурс, пише на страницата на Агенцията.
Според данните на ИАГ през 1970 г. площта на семенните гори над 140-годишна възраст е била 34 608 ха. За периода от 1970 до 2010 г. зрелите семенни гори с възраст над 140 г. бележат значително увеличение.
През периода от 1989 г. до 2013 г. площта на горите се е увеличила с 473 972 ха, като само за последната година увеличението е с 15 788 ха. Не може да става въпрос за обезлесяване, а напротив - горите в България се увеличават по площ постоянно, дължащо се на естествените възобновителни процеси в горските екосистеми и на активната лесовъдна дейност.
Същата тенденция за увеличаване на горските масиви отчитат и от Регионалната дирекция на горите - Русе. За последните 3 години увеличението е с 30 000 декара, като заслугата е най-вече на природата, а не на залесителните кампании, които се провеждат всяка година. Свободните терени се самозалесяват и по този начин горите са се увеличили от 174 на 177 хил. ха.
Както „Утро“ писа, неблагоприятна за региона тенденция е, че иглолистните гори умират и след още някоя година в региона ще остане само широколистна растителност. Според експертите, иглолистните дървета са масово фертилни и семената им не поникват, а след 20-ата година започват и да съхнат.