41.2% от населението на Русенско живеят в риск от бедност или социално изключване, като 17 на сто или 39.7 хил. души са под линията за бедност, която за областта се определя на 279.67 лв.. Това показва изследване на Териториалното статистическо бюро за 2011 г., оповестено вчера.
Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за областта намалява с цели 8.7%. Това означава, че доходите на домакинствата са намалели и то значително. Въпреки свалянето на летвата доста надолу, относителният дял на бедното население намалява само с 1.5 процентни пункта. Относителният дял на бедните мъже е 14.1%, а при жените под чертата е всяка пета или 20.0%.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, показват данните на Териториалното статистическо бюро. Ако от доходите на домакинствата се изключат социалните помощи, равнището на бедност нараства от 17.0 до 19.8%. Ако се изключат и пенсиите, които също са вид социална защита, равнището на бедност за областта скача до стряскащите 39.2%.
Поляризацията на населението по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2011 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 4.5 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%. Спрямо 2010 г. обаче поляризацията намалява и е доста под средното съотношение за страната, което е 6.1 пъти.