По общините излизат списъците със заличените лица, които нямат право да гласуват на 5-ти октомври, съобщи Нова телевизия.

Ако ни е забранено да гласуваме неправомерно, можем да обжалваме в 3-дневен срок.

Заявлението се подава до кмета на общината. Искането се разглежда незабавно.

Отказът на кмета може да се обжалва в срок от 24 часа пред Административния съд.