Сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, след като изтекат договорите им и ако не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение, напомнят от приходната администрация. В противен случай ще бъдат прекъснати здравноосигурителните им права. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, те трябва да подадат еднократно декларация образец 7 в офиса на НАП.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.