Бившият началник на отдел „Рентгенови системи“ и бивш шеф на митницата Веселин Георгиев е незаконно уволнен. Освен това липсва адекватно обяснение за структурната промяна в русенското звено, тъй като новите отдели и длъжности всъщност изпълнявали задачите на закритите постове, въпреки че формално длъжността началник отдел „Рентгенови системи“ не е запазена като функции, задачи и задължения. Това реши Русенският административен съд и отмени като незаконосъобразна заповедта, с която Георгиев бе уволнен през пролетта и който той оспорва.
Делото тръгна в средата на юни, а последното заседание бе миналата седмица.
След уволнението на Георгиев, който е единственият специалист в митницата с квалификация да отговаря за рентгените, са изхарчени пари за обучението на служители, които нямали необходимите знания за боравене с йонизиращите системи. В същото време не е имало кой да се справи с евентуална авария на рентгените. Това показва, че митническите шефове не са избрали най-икономичната и благоприятна за държавата и обществото възможност за извършване на структурна промяна и съкращения на длъжност. 
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.