1000 лева глоба е наказанието на проститутката Г.С. заради това, че за период от осем месеца не се е занимавала с общественополезен труд, а е получавала доходи по неморален начин, отсече Районният съд. С решението си магистратите освободиха жената от наказателна отговорност и заради продаването на плътта си тя ще трябва единствено да заплати наложената санкция. Според съда глобата ще накара жената да преосмисли постъпката си и да съобрази предлагането на сексуални услуги спрямо порядките в обществото. Освен това паричното наказание ще има превъзпитателен ефект върху проститутката. Решението може да се обжалва пред Окръжния съд.
Всъщност глобата от 1000 лева е сума, която Г.С. споделила, че изкарва за 10-20 дена в зависимост от интензитета на работата, както и от похотливостта и платежоспособността на клиентите й. На международното жената дежурила по половин работен ден - около 4-5 часа. От октомври до юни родената в Кубрат жрица е задържана от полицаи около 5 пъти и е водена за проверка и обяснения в районните управления. Жената признала, че доброволно работи като проститутка на бул.“България“ край разклона за Николово и няма сводник зад гърба си. На ден припечелвала между 50 и 100 лева, като за орален сеанс вземала 10 лева, а за традиционен тарифата й била 15. Парите й трябвали, за да издържа съпруга и дъщеря си. До проституирането опряла, защото нямало какво друго да работи, за да припечелва. Жрицата нямала регистрация в Бюрото по труда, нито искала да бъде включена в програми за осигуряване на заетост. Не фигурирала и в регистрите на социалните служби, нито получавала социални помощи.
Проститутката без възражения подписвала актове от по 500 лева, както и предупредителни протоколи за наказателната отговорност, която може да й бъде потърсена, ако продължава да изкарва доходи по този неморален начин.